Nachtreceptionisten inhuren?

Hotel Detachering levert nacht receptionsten. Onze nacht receptionisten kunnen zelfstandig werken in 1 tot 3 sterren hotels. Nacht receptionisten via Hotel Detachering werken in 4 en 5 sterren hotels nooit zelfstandig, maar altijd in team verband. Hij/zij staat altijd onder direct toezicht van een night (nacht) manager. Dit kan iemand van Hotel Detachering zijn of iemand die in dienst is van het hotel zelf. Onze nachtreceptionisten voeren ondersteunende taken uit.

Heeft u – als 4 of 5 sterren hotel – 1 persoon werkzaam gedurende de nacht, kunnen wij hiervoor een nachtmanager / night auditor leveren.

De nachtreceptionist kan wel zelfstandig worden ingezet in 1 tot 3 sterren hotels.

Enkele taken van de nacht receptionist:

 • verzorgen en/of ondersteunen van de financiële dagafsluiting (anders gezegt; night audit)
 • Ondersteund de night manager bij calamiteiten
 • fungeert als gastheer voor uw gasten
 • verzorgt de checkin en checkout
 • verleent (room) service aan uw gasten
 • zorgt dat zijn eigen werkomgeving netjes wordt achtergelaten
 • loopt controle rondes

Graag gaan wij in gesprek met u om te bespreken wat het daadwerkelijke takenpakket zal worden.

Extra info:
Functie profiel nacht medewerkers – night auditor, nacht receptionist en nachtportier

Algemene kenmerken van nacht medewerkers

De nachtreceptionist is verantwoordelijk voor het verrichten van audit-werkzaamheden gedurende de nachtelijke uren. Voorts is hij/zij verantwoordelijk voor reguliere receptiewerkzaamheden, serviceverlening naar gasten toe, het houden van toezicht en uitvoeren van bewakingstaken tijdens de nachtdienst. Afhankelijk van de mate van verantwoordelijkheid en level van de dienstverlening, zal het takenpakket conform de behoefte van het hotel zijn.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende.
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing.

Resultaatgebieden, taken en resultaatindicatoren

Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
Receptieservice- verlening
 • verrichten van receptietaken in de nachtelijke uren, o.m.:
 • in- en uitchecken van gasten en zo nodig afrekenen;
 • begeleiden naar kamers, geven van informatie;
 • binnenlaten van gasten na sluitingstijd;
 • bedienen van telefooncentrale;
 • opvangen van vragen en klachten en leveren van overige service aan gasten (b.v. wekdienst).
 • klanttevredenheid;
 • omvang kastverschillen;
 • reactiesnelheid/bereikbaarheid;
 • correcte en tijdig uitgevoerde verzoeken.
Drank- en voedselvoorziening
 • op verzoek serveren van dranken en klaarmaken/ serveren van koffie, thee en eenvoudige gerechten (bijvoorbeeld broodjes);
 • zo nodig klaarmaken en serveren van het ontbijt.
 • klanttevredenheid;
 • correcte en tijdig uitgevoerde verzoeken;
 • conform voorschriften (o.m. instructie, werkmethoden, HACCP en presentatie).
Toezicht en bewaking
 • lopen van ronden, controleren op onregelmatigheden, afsluiting ramen, deuren, e.d.;
 • signaleren van onregelmatigheden, treffen van passende maatregelen en zo nodig waarschuwen van in-/externe functionarissen en/of instanties volgens voorschrift/ noodplan;
 • begeleiden van gasten in noodsituaties.
 • tijdige signalering onregelmatigheden en ongewenste bezoekers;
 • handelen volgens noodplan wanneer noodzakelijk;
 • conform voorschriften.
(Financieel) administratieve verwerking
 • controleren van de dagelijkse kassa-afrekeningen van de diverse afdelingen ten opzichte van ontvangen geld, betalingen en getekende fout-/correctiebonnen;
 • uitzoeken van verschillen en rapporteren van niet-opgeloste verschillen;
 • boeken van dagontvangsten in het geautomatiseerde systeem;
 • opboeken van gastenrekeningen met op kamernummer geboekte verteringen;
 • opstellen van diverse (omzet)overzichten; controleren en uitdraaien van facturen.
 • nauwkeurigheid controles;
 • aantal opgeloste verschillen;
 • conform voorschriften.

Bezwarende omstandigheden

 • Inspannende houding en eenzijdige belasting van oog- en rugspieren bij het werken met het geautomatiseerde systeem.
 • Enerverende werkomstandigheden bij calamiteiten en ongewenste confrontaties.
 • Kans op letsel bij calamiteiten en door contact met ongewenste bezoekers en lastige gasten.

Competentieprofiel

Kennis en betekenisvolle vaardigheden

 • MBO niveau 3 werk- en denkniveau;
 • beschikt over BHV-diploma;
 • kennis van softwarepakketten en interne procedures;
 • kennis van het bedienen van een telefooncentrale.

Competenties / gedragsvoorbeelden

Gastgerichtheid:
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.
Overtuigingskracht:
 • speelt met manieren/argumenten om anderen voor zich te winnen;
 • straalt enthousiasme en overtuiging uit voor de eigen ideeën;
 • is zelfbewust en stellig in zijn optreden.
Communiceren:
 • formuleert helder en zo dat de ander het begrijpt;
 • luistert goed en reageert op wat de ander zegt;
 • vraagt door als dat nodig is.
Zelfstandigheid:
 • heeft nauwelijks begeleiding nodig, weet wat hij wanneer en hoe moet doen;
 • lost de voorkomende dagelijkse problemen zelf op;
 • pakt zelf nieuwe werkzaamheden op.